Revisionsanpartsselskabet G. Benjaminsen

 

Vi kan hjælpe dig med

Opstart af virksomhed - Køb og salg af virksomhed - Tilskudsordninger - Generationsskifte

Bogførings- og regnskabsassistance - Årsregnskaber - Budgetter

Skattemæssige opgørelser - Skattemæssig planlægning og rådgivning -
Forhandling og møder med myndigheder

Vi hjælper dig også gerne med et forsømt regnskab

 

Vestre Ringgade 150 - 8000 Århus C. - Tlf. 86 131600 - Fax 86 134383

Giro 4 03 63 52    CVR-nr. 22 62 54 11    Kontortid: 9 - 15

Send en mail til Revisionsanpartsselskabet